Editorial, marketing i comunicació visual

Com a editorial, ACV és reconeguda per la col·lecció L’ANY QUE TÚ VAS NÉIXER, i la creació de llibres commemoratius i publicacions professionals per a empreses.

Desenvolupem projectes de comunicació visual, campanyes creatives, en especial d’educació viària i healthcare, i materials de marketing impresos i digitals.

Clients